Medlemskap och allmänna frågor: info@linsurf.com

Frågor rörande containerplats: containeransvarig@linsurf.com

Hemsidan, forumet, vindmätaren: webmaster@linsurf.com

Hela styrelsen nås via: styrelsen@linsurf.com