• Medlem: 300 kr
  • Familjemedlem: 75 kr
  • Medlem junior (<18 år): 50 kr
  • Stödmedlem: 100 kr
  • Containerplats: 350 kr
  • Containerplats junior: 200 kr

Medlemsavgiften betalas in på;

PlusGiro 36 70 34-6

Swish 123 472 75 25

Skriv för- och efternamn som meddelande.

Fyll även i medlemsformuläret som ni finner här, så att vi får din kontaktuppgifter. Gäller även gamla medlemmar i år. 

OBS! Om du är ny medlem, stäm alltid av med oss att det finns plats i container innan betalning av plats.