• Tillgång till ett suveränt surfspot som klarar allt från SV - N - SO
  • P-plats nära vattnet
  • Riggning på gräs
  • Tillgång till klubbstuga, omklädningsrum, varmdusch
  • Vid nödfall hämtar vi in dig med båten
  • Möjlighet att låna klubbens skolbrädor
  • Möjlighet att hyra containerplats